BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"dziany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dziany" po polsku

dziany

przymiotnik
 1. flush **
  • dziany, nadziany (bogaty) informal
   She wants to marry a flush man and live happily. (Ona chce wyjść za dzianego mężczyznę i żyć szczęśliwie.)
   He's a flush guy. Good for you. (On jest nadzianym facetem. Dobra twoja.)
 2. minted
 3. heavy ****
  • dziany, przy forsie American English slang
   The guy must be heavy because he bought a new villa. (Ten facet musi być dziany, bo kupił nową willę.)
   I'm heavy, I can take you anywhere you want to. (Jestem nadziany, mogę cię zabrać gdziekolwiek zechcesz.)
idiom
 1. in the chips
  • dziany, nadziany, bogaty
   Look at his car - he must be in the chips. (Spójrz na jego samochód - musi być nadziany.)
   You should go out with him, he's in the chips. (Powinnaś się z nim umówić, jest bogaty.)
 2. rolling in money
 1. flush with cash
phrasal verb
 1. go on *****
 2. go along *
czasownik
 1. transpire
 2. run *****   [INTRANSITIVE]
  You will never speak of the things that have run in that room. (Nigdy nie powiesz o rzeczach, które się działy w tym pokoju.)
  Weird things run in this house. (Dziwne rzeczy dzieją się w tym domu.)
czasownik
 1. happen *****   [INTRANSITIVE]
  What happened? (Co się stało?)
  It happened yesterday evening. (To się wydarzyło wczoraj wieczorem.)
  Where did the accident happen? (Gdzie zdarzył się wypadek?)
  link synonim: occur
czasownik
 1. occur ****   formal [INTRANSITIVE]
  The robbery occurred the night we were not at home. (Kradzież zdarzyła się tej nocy, kiedy nie było nas w domu.)
  Serious problems like this occur very rarely. (Poważne problemy jak ten pojawiają się bardzo rzadko.)
  Changes that we didn't expect occurred. (Wystąpiły zmiany, których się nie spodziewaliśmy.)
  link synonim: happen
czasownik
 1. weave **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  My grandmother wove a blanket for me. (Moja babcia utkała dla mnie koc.)
 1. take place ***   [INTRANSITIVE]
  to make something happen, a time for something to occur
  The lecture will take place on Monday. (Wykład odbędzie się w poniedziałek.)
  Where will your wedding take place? (Gdzie odbędzie się twój ślub?)
  The party will take place in the city centre. (Przyjęcie odbędzie się w centrum miasta.)
czasownik
 1. knit *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  My grandma taught me how to knit. (Moja babcia nauczyła mnie robić na drutach.)

Powiązane zwroty — "dziany"

rzeczownik
nadzieja = prospect +5 znaczeń
dzieło = creation +2 znaczenia
dzianina = jersey +3 znaczenia
idiom
czasownik
towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) = attend
nadziać = bait +1 znaczenie
przymiotnik

powered by  eTutor logo