KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"Pospiesz się!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Pospiesz się!" po polsku

Pospiesz się!

wykrzyknik
 1. Look lively!
czasownik
 1. chase somebody *** , chase somebody up
czasownik
 1. rush ****
  • pospieszyć się, pospieszać kogoś [TRANSITIVE]
   to hurry
   I don't like to be rushed when I take a bath. (Nie lubię być pospieszanym, kiedy się kąpię.)
   My wife gets nervous when I rush her. (Moja żona robi się nerwowa, kiedy ją poganiam.)
   Please, don't rush me. I'm already in a terrible state. (Proszę, nie pospieszaj mnie. I tak już jestem w okropnym stanie.)
   link synonim: hurry
 2. move your arse British English , move your ass American English
idiom
 1. hurry up , także: get a wriggle on British English , także: get a wiggle on American English
 2. get on with it   spoken
  We have to leave now, get on with it! (Musimy już wychodzić, pospiesz się!)
 3. shake a leg
phrasal verb
 1. come on *** , także: c'mon informal   spoken
  Come on, we can't be late! (Pospiesz się, nie możemy się spóźnić!)
  The lecture has already started, come on! (Wykład już się zaczął, pospiesz się!)
wykrzyknik
 1. get cracking
idiom
 1. get a move on   spoken
  Get a move on, we are always late because of you! (Pospiesz się, zawsze jesteśmy przez ciebie spóźnieni!)
 1. Come along!   spoken
wykrzyknik
 1. Hurry up! spoken , Get a wriggle on! British English spoken

powered by  eTutor logo