ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"setting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

setting rzeczownik

rzeczownik + setting
Kolokacji: 115
place setting • school setting • table setting • default setting • hospital setting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(2) school, education
Kolokacji: 2
(4) default, priority, precedent
Kolokacji: 3
1. default setting = ustawienia domyślne default setting
2. priority setting = priorytetowe ustawienie priority setting
3. precedent setting = ustawienie precedensu precedent setting
  • "It could be very precedent setting," Mr. Kreisberg said.
  • It was precedent setting and became the guide and model for other regional vocational school districts.
  • The Government said it viewed the suit as precedent setting.
  • Some were precedent setting because the case was overturned by a higher court with a different conclusion.
  • But it is certainly unusual, if not precedent setting, when they turn up on a weeknight at 7:30 P.M., directly before prime time starts.
  • Today's decision, groups on all sides said, is likely to be precedent setting.
  • Decisions from informal procedures are not precedent setting and the judge has more discretion than in general procedures.
  • General procedures could drag on for years and the decisions are precedent setting.
  • It was precedent setting.
  • "We think this is precedent setting," Ms. Kellon said.
(8) fantasy, poetry, Goethe
Kolokacji: 3
(9) goal, target, policy, agenda
Kolokacji: 4
(10) campaign, registry
Kolokacji: 2
(13) browser, parameter
Kolokacji: 2
(14) text, psalm, poem, platinum
Kolokacji: 4
(18) university, college, church
Kolokacji: 3
(21) mountain, museum, Riverside
Kolokacji: 3
(22) temperature, brightness
Kolokacji: 2
(23) suspension, emergency
Kolokacji: 2
(24) camera, aperture, thermostat
Kolokacji: 3
(25) speed, throttle, stun
Kolokacji: 3
(26) ISO, BIOS
Kolokacji: 2
(27) nightclub, club
Kolokacji: 2
setting + rzeczownik
Kolokacji: 3
setting sun • setting moon • settings menu
setting + czasownik
Kolokacji: 20
setting allows • setting includes • setting makes • setting provides • setting uses • ...
czasownik + setting
Kolokacji: 30
review one's settings • update one's settings • use settings • provide a setting • setting is supported • ...
przymiotnik + setting
Kolokacji: 267
urban setting • natural setting • rural setting • different setting • intimate setting • new setting • social setting • clinical setting • ...
przyimek + setting
Kolokacji: 14
of settings • with settings • in a setting • from the setting • into a setting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.