ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cultural setting" — Słownik kolokacji angielskich

cultural setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kulturalne ustawienie
  1. cultural przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, the same symbols may convey quite distinct meanings in different cultural settings.

powered by  eTutor logo