"feature settings" — Słownik kolokacji angielskich

feature settings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie cechy
  1. feature czasownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Wilson prominently features Canadian settings and their history in his novels.

powered by  eTutor logo