ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"setting suggests" — Słownik kolokacji angielskich

setting suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceneria przywodzi na myśl
  1. setting rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The house has a whimsical character and its setting suggests a scene from the English countryside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo