ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"convivial setting" — Słownik kolokacji angielskich

convivial setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): towarzyskie ustawienie
  1. convivial przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Inside, its bright green walls, plants, white lattices, fresh flowers on each table and New Orleans decorations make a colorful and convivial setting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo