"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(2) officially, formally
Kolokacji: 2
(3) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) early, late
Kolokacji: 2
(6) publicly, jointly
Kolokacji: 2
(7) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(9) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2
(10) exclusively, solely, alone
Kolokacji: 3
1. released worldwide = zwolniony na całym świecie released worldwide
  • The single is expected to be released worldwide after the show.
  • The full game was released worldwide on May 14, 2013.
  • The single has been released worldwide on May 3, 2010.
  • The game was released worldwide between late 2008 and early 2009.
  • The music video was released worldwide on 15 June 2010.
  • The music video was released worldwide on June 14, 2011.
  • It is to be released worldwide late this year or early in 1991.
  • The two games will be released worldwide in October 2013.
  • The 3-hour version has since been released on video worldwide.
  • The film had been under production since late 2006, and was released worldwide on November 14, 2008.
2. released internationally = zwolniony na całym świecie released internationally
3. generally released = ogólnie zwolnić generally released
4. released globally = zwolniony globalnie released globally
(12) later, prior, afterward
Kolokacji: 3
(17) regularly, illegally
Kolokacji: 2
(19) nationally, domestically
Kolokacji: 2
(21) quietly, gently
Kolokacji: 2
(22) unconditionally, conditionally
Kolokacji: 2
(24) temporarily, explosively
Kolokacji: 2
(25) normally, hereby
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.