"generally released" — Słownik kolokacji angielskich

generally released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnie zwolnić
  1. release czasownik + generally przysłówek
    Luźna kolokacja

    Those rounded up with adults during police sweeps were generally released without charge.

powered by  eTutor logo