"release footage" — Słownik kolokacji angielskich

release footage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): materiał filmowy zwalniający
  1. release czasownik + footage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Iranian government released footage of a captured RQ-170 on 8 December.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo