"release one's novel" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś powieść
  1. release czasownik + novel rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Aspect released their final novel on March 1, 2004 .

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo