"release productions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcje zwalniające
  1. release czasownik + production rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    CAOZ has been active since 2001 and has released several productions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo