"release the volume" — Słownik kolokacji angielskich

release the volume kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij pojemność
  1. release czasownik + volume rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Since then, Disney had no plans to release the second volume.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo