"released globally" — Słownik kolokacji angielskich

released globally kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony globalnie
  1. release czasownik + globally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    That month it was announced that the album would be released globally to increase donations.

powered by  eTutor logo