"release several volumes" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: volume is released
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij kilka pojemności
  1. release czasownik + volume rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first volume was released at 1960 and the second in 1963.

powered by  eTutor logo