KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"quick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quick przymiotnik

quick + rzeczownik
Kolokacji: 471
quick glance • quick look • quick succession • quick fix • quick step • quick search • quick action • quick smile • quick decision • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. quick glance = szybkie spojrzenie quick glance
  • His eyes took in the situation at one quick glance.
  • Before doing anything else, she took a quick glance around.
  • After a quick glance ahead, he turned to the men.
  • So saying, he shot a quick glance up and down the street.
  • As for the rest of him, I take a quick glance.
  • She took a quick glance to make sure the others could not hear.
  • With a quick glance at me, he goes back into the house.
  • She shot him a quick glance, then looked hard at me.
  • After a quick glance at his watch, he turned out the light.
  • I didn't like the eyes, as they took us in with a quick glance.
2. quick look = szybkie spojrzenie quick look
3. quick glimpse = szybkie mignięcie quick glimpse
4. quick peek = szybkie zerknięcie quick peek
5. quick weather at-a-glance = szybka pogoda at-a-glance quick weather at-a-glance
6. quick peep = szybkie zerknięcie quick peep
(7) smile, grin, frown, glare
Kolokacji: 4
(9) trip, jaunt, errand
Kolokacji: 3
(12) shot, guess, fortune
Kolokacji: 3
(13) check, confirmation
Kolokacji: 2
(14) access, right
Kolokacji: 2
(22) way, manner, fashion, snort
Kolokacji: 4
(24) eye, ear, tongue
Kolokacji: 3
(27) victory, sweep, defeat, win
Kolokacji: 4
(31) temper, anger, sympathy
Kolokacji: 3
(32) burst, volley
Kolokacji: 2
(33) hand, finger, deal, wrist
Kolokacji: 4
(38) shower, preview, demo
Kolokacji: 3
(41) nod, curtsy
Kolokacji: 2
(42) buck, note, cash, player
Kolokacji: 4
(46) getaway, escape, flight
Kolokacji: 3
(47) visit, one, meeting
Kolokacji: 3
(48) word, intelligence, update
Kolokacji: 3
(49) reaction, reflex, wink, blink
Kolokacji: 4
(50) turnaround, reversal, U-turn
Kolokacji: 3
(52) cut, riches, slash, slice
Kolokacji: 4
(57) twist, spin, ride, pull
Kolokacji: 4
(58) strike, hit, tap, rap, slap
Kolokacji: 5
(59) drink, sip, gulp, swig
Kolokacji: 4
(63) lesson, example, warning
Kolokacji: 3
(64) dash, flashback, sprint
Kolokacji: 3
(65) money, bread
Kolokacji: 2
(66) route, detour
Kolokacji: 2
(67) inventory, roll, list
Kolokacji: 3
(69) dip, drop, plunge
Kolokacji: 3
(71) rush, kick, thrill, shudder
Kolokacji: 4
(72) bow, knot
Kolokacji: 2
(75) impression, image, montage
Kolokacji: 3
(76) wash, bath, rinse
Kolokacji: 3
(77) method, burial
Kolokacji: 2
(78) out, surrender
Kolokacji: 2
(79) cup, pint
Kolokacji: 2
(80) perusal, read
Kolokacji: 2
(81) primer, deployment
Kolokacji: 2
(83) grasp, sense
Kolokacji: 2
(84) dive, collapse
Kolokacji: 2
(85) wicket, bat
Kolokacji: 2
(88) touch, brush, rub
Kolokacji: 3
(89) spurt, squirt
Kolokacji: 2
(92) reading, scheme, version
Kolokacji: 3
(93) knockout, dish, reconnaissance
Kolokacji: 3
(94) surge, expansion
Kolokacji: 2
(95) pick-me-up, energy, push
Kolokacji: 3
(96) bark, skim
Kolokacji: 2
(97) mean, arithmetic
Kolokacji: 2
(98) gleam, glint
Kolokacji: 2
(99) recon, brushstroke
Kolokacji: 2
czasownik + quick
Kolokacji: 7
come quick • go quick • move quick • happen quick • learn quick • ...
przysłówek + quick
Kolokacji: 20
pretty quick • relatively quick • fairly quick • extremely quick • remarkably quick • ...
quick + przyimek
Kolokacji: 9
quick about • quick with • quick on • quick for • quick to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.