BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"quick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quick przymiotnik

quick + rzeczownik
Kolokacji: 471
quick glance • quick look • quick succession • quick fix • quick step • quick search • quick action • quick smile • quick decision • ...
czasownik + quick
Kolokacji: 7
come quick • go quick • move quick • happen quick • learn quick • ...
przysłówek + quick
Kolokacji: 20
pretty quick • relatively quick • fairly quick • extremely quick • remarkably quick • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) pretty, fairly, reasonably
Kolokacji: 3
(4) damn, mighty
Kolokacji: 2
1. damn quick = cholernie szybki damn quick
2. mighty quick = potężny szybki mighty quick
quick + przyimek
Kolokacji: 9
quick about • quick with • quick on • quick for • quick to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.