BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"quick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quick przymiotnik

quick + rzeczownik
Kolokacji: 471
quick glance • quick look • quick succession • quick fix • quick step • quick search • quick action • quick smile • quick decision • ...
czasownik + quick
Kolokacji: 7
come quick • go quick • move quick • happen quick • learn quick • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. come quick = przychodzić szybki come quick
2. go quick = przejdź szybki go quick
3. move quick = ruszać się szybki move quick
4. happen quick = zdarzać się szybki happen quick
5. look quick = wyglądaj szybki look quick
6. learn quick = uczyć się szybki learn quick
7. make quick = uczyń szybki make quick
przysłówek + quick
Kolokacji: 20
pretty quick • relatively quick • fairly quick • extremely quick • remarkably quick • ...
quick + przyimek
Kolokacji: 9
quick about • quick with • quick on • quick for • quick to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.