BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"happen quick" — Słownik kolokacji angielskich

happen quick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdarzać się szybki
  1. happen czasownik + quick przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It happened so quick that the fans almost haven't had a chance to get to know our players," Shapiro said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo