"come quick" — Słownik kolokacji angielskich

come quick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić szybki
  1. come czasownik + quick przymiotnik
    Silna kolokacja

    The guy came down pretty quick to pick it up in person.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo