BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"quick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quick przymiotnik

quick + rzeczownik
Kolokacji: 471
quick glance • quick look • quick succession • quick fix • quick step • quick search • quick action • quick smile • quick decision • ...
czasownik + quick
Kolokacji: 7
come quick • go quick • move quick • happen quick • learn quick • ...
przysłówek + quick
Kolokacji: 20
pretty quick • relatively quick • fairly quick • extremely quick • remarkably quick • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) pretty, fairly, reasonably
Kolokacji: 3
1. relatively quick = stosunkowo szybki relatively quick
2. extremely quick = niezwykle szybki extremely quick
3. surprisingly quick = zadziwiająco szybki surprisingly quick
4. equally quick = tak samo szybki equally quick
5. awfully quick = strasznie szybki awfully quick
6. damned quick = potępieńcy szybki damned quick
7. incredibly quick = niewiarygodnie szybki incredibly quick
8. amazingly quick = zdumiewająco szybki amazingly quick
9. astonishingly quick = zadziwiająco szybki astonishingly quick
10. deceptively quick = pozornie szybki deceptively quick
11. mercifully quick = szczęśliwie szybki mercifully quick
12. unexpectedly quick = nadspodziewanie szybki unexpectedly quick
(4) damn, mighty
Kolokacji: 2
quick + przyimek
Kolokacji: 9
quick about • quick with • quick on • quick for • quick to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.