"quick about" — Słownik kolokacji angielskich

quick about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki około
  1. quick przymiotnik + about przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She told us to go to bed and be quick about it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo