"quick stride" — Słownik kolokacji angielskich

quick stride kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki krok
  1. quick przymiotnik + stride rzeczownik
    Silna kolokacja

    A pair of quick strides took him into the living room.

    Podobne kolokacje: