"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 111
(1) pressure, muscle
Kolokacji: 2
(2) pen, pencil, iron, needle
Kolokacji: 5
(4) money, sugar, bread, saving
Kolokacji: 6
(6) thing, belongings, wealth
Kolokacji: 3
(13) picture, guy, God, image
Kolokacji: 4
(15) water, egg, surface
Kolokacji: 3
(20) hand, fist, palm, paw, deal
Kolokacji: 9
(22) finger, fingertip, forefinger
Kolokacji: 4
(23) foot, ball, toe, toy, bed, ...
Kolokacji: 10
(25) name, reputation
Kolokacji: 3
(32) m, thousands, hundreds
Kolokacji: 3
(33) glass, ice, drug, agent
Kolokacji: 5
1. put one's clothes = kłaść czyjś ubranie put one's clothes
2. put one's hat = kłaść czyjś kapelusz put one's hat
3. put on one's clothes = kłaść czyjś ubranie put on one's clothes
4. put one's thumb = kłaść czyjś kciuk put one's thumb
5. put on one's hat = załóż kapelusz put on one's hat
6. put one's mask = kłaść czyjś maska put one's mask
7. put a lid = utrzymaj w ryzach put a lid
8. put one's helmet = kłaść czyjś kask put one's helmet
9. put one's shirt = kłaść czyjś koszula put one's shirt
10. put gloves = położone rękawiczki put gloves
11. put on one's helmet = kłaść czyjś kask put on one's helmet
12. put one's uniform = kłaść czyjś uniform put one's uniform
13. put one's clothing = kłaść czyjś odzież put one's clothing
14. put one's cloak = kłaść czyjś peleryna put one's cloak
15. put on one's cloak = kłaść czyjś peleryna put on one's cloak
16. put one's napkin = kłaść czyjś serwetka put one's napkin
17. put diapers = położone pieluszki put diapers
(40) ear, attention
Kolokacji: 2
(43) card, Chicago
Kolokacji: 2
(48) troop, soldier, pistol
Kolokacji: 3
(52) officer, apartment, cop
Kolokacji: 3
(54) leg, dinner
Kolokacji: 2
(56) elbow, pipe
Kolokacji: 2
(60) damper, plate, puck
Kolokacji: 4
(61) root, fate
Kolokacji: 2
(66) brake, motorcycle
Kolokacji: 2
(69) percent
Kolokacji: 3
(70) cap, capital, notebook, album
Kolokacji: 5
(72) future, payload
Kolokacji: 2
(74) chance, opportunity, Shadow
Kolokacji: 4
(76) number, city, England, Israel
Kolokacji: 4
(77) spotlight, candle
Kolokacji: 2
(79) phone, headphone
Kolokacji: 2
(82) kind, touch, signature
Kolokacji: 3
(85) cigarette, cigar
Kolokacji: 2
(86) letter, initial
Kolokacji: 2
(87) affair, operation
Kolokacji: 2
(90) decision, option, vote, reason
Kolokacji: 4
(93) ad, imprimatur, sanction
Kolokacji: 3
(94) talent, gift
Kolokacji: 2
(95) ship, tack
Kolokacji: 2
(97) obstacle, roadblock
Kolokacji: 2
(99) member, relationship, sister
Kolokacji: 3
(103) curse, vision, Dumpty
Kolokacji: 3
(104) garlic, onion
Kolokacji: 2
(105) wine, beer
Kolokacji: 2
(106) king, guitar
Kolokacji: 2
(108) coin, cent
Kolokacji: 2
(109) blinders, blinkers
Kolokacji: 2
(110) self, ego
Kolokacji: 2
(111) Humpty-Dumpty
Kolokacji: 1
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.