"put one's hat" — Słownik kolokacji angielskich

put one's hat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś kapelusz
  1. put czasownik + hat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He put his hat upon the floor, and took it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo