"hat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hat rzeczownik

rzeczownik + hat
Kolokacji: 62
straw hat • cowboy hat • bowler hat • slouch hat • fur hat • Medicine Hat • Panama hat • ...
hat + rzeczownik
Kolokacji: 22
hat trick • hat brim • hat shop • hat rack • hat factory • ...
hat + czasownik
Kolokacji: 30
hat pulls • hat makes • hat wears • hat goes • hat covers • ...
czasownik + hat
Kolokacji: 74
make hats • take off one's hat • remove one's hat • take one's hat • put one's hat • tip one's hat • put on one's hat • throw one's hat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. make hats = marki kapelusze make hats
4. take one's hat = brać czyjś kapelusz take one's hat
5. put one's hat = kłaść czyjś kapelusz put one's hat
  • He put his hat upon the floor, and took it.
  • He sat down in the chair and put his hat behind him.
  • With that, he put his hat on and went out the back door.
  • The doctor put his hat on and went to the door.
  • I didn't get them to put my director's hat on.
  • So I sat down and put my hat on the chair beside me.
  • He put his hat on and explained that he'd see them later.
  • I sat down in that and put my hat on the telephone.
  • The old man put his hat on, and the last rat was gone.
  • Why, Roger even put his hat on straight for him.
7. put on one's hat = załóż kapelusz put on one's hat
8. throw one's hat = rzut czyjś kapelusz throw one's hat
9. get one's hat = dostawać czyjś kapelusz get one's hat
10. pick up one's hat = poprawiać się czyjś kapelusz pick up one's hat
12. put on one's hat = załóż kapelusz put on one's hat
13. hang one's hat = zamieszkać gdzieś, osiedlić się gdzieś hang one's hat
14. pull out of a hat = odjedź z kapelusza pull out of a hat
15. hold one's hat = trzymać czyjś kapelusz hold one's hat
16. feel hat = poczuj kapelusz feel hat
17. pull one's hat = ciągnąć czyjś kapelusz pull one's hat
18. see one's hat = widzieć czyjś kapelusz see one's hat
19. give one's hat = dawać czyjś kapelusz give one's hat
20. sell hats = sprzedaj kapelusze sell hats
21. find one's hat = znajdować czyjś kapelusz find one's hat
22. lift one's hat = winda czyjś kapelusz lift one's hat
23. receive the hat = otrzymaj kapelusz receive the hat
24. raise one's hat = uchylić kapelusz w geście uprzejmości lub szacunku raise one's hat
25. wave one's hat = fala czyjś kapelusz wave one's hat
przymiotnik + hat
Kolokacji: 114
top hat • black hat • hard hat • white hat • wide-brimmed hat • red hat • broad-brimmed hat • old hat • big hat • tall hat • floppy hat • ...
przyimek + hat
Kolokacji: 19
of one's hat • on one's hat • for one's hat • under one's hat • to one's hat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.