"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(2) forward, forth
Kolokacji: 2
(3) aside, away
Kolokacji: 2
(4) simply, merely
Kolokacji: 2
(6) actually, literally, truly
Kolokacji: 3
(8) finally, eventually
Kolokacji: 2
(9) hard, firmly, resolutely
Kolokacji: 3
(10) well, easily
Kolokacji: 2
1. effectively put = skutecznie połóż effectively put
2. aptly put = trafnie połóż aptly put
3. potentially put = potencjalnie połóż potentially put
(12) carefully, gingerly, close
Kolokacji: 3
(13) right, properly, rightly
Kolokacji: 3
(14) gently, quietly
Kolokacji: 2
(15) suddenly, gradually
Kolokacji: 2
(17) originally, initially
Kolokacji: 2
(20) green, famously, colorfully
Kolokacji: 3
(21) succinctly, briefly
Kolokacji: 2
(22) officially, formally
Kolokacji: 2
(25) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(26) hardly, barely
Kolokacji: 2
(28) reluctantly, hesitantly
Kolokacji: 2
(29) secretly, inside
Kolokacji: 2
(30) fully, poorly
Kolokacji: 2
(31) wisely, diplomatically
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.