"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(1) down, up, out, off, back, ...
Kolokacji: 13
1. put onto = kłaść na put onto
2. put through = przeprowadź put through
3. put inside = włóż do środka put inside
4. put beside = kłaść obok put beside
5. put to = przypisywany put to
6. put across = przedstaw put across
7. put together with = kłaść razem z put together with
8. put including = kłaść w tym put including
9. put close to = przypisywany blisko put close to
10. put at = oceniony put at
11. put around = zmieniać kurs na przeciwny put around
12. put between = połóż pośrodku put between
13. put above = połóż wyżej put above
(6) along, on, in, at, ahead, ...
Kolokacji: 13
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.