"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
(6) plan, intend, hope, mean
Kolokacji: 5
(8) want, like, wish
Kolokacji: 5
1. manage to put = daj sobie radę z położeniem manage to put
2. refuse to put = odmów położenia refuse to put
3. mind putting = miej coś przeciw kładzeniu mind putting
4. resist putting = powstrzymaj się od kładzenia resist putting
5. regret putting = pożałuj kładzenia regret putting
(10) agree, couple, know
Kolokacji: 3
(11) forget, remember, imagine
Kolokacji: 3
(14) threaten, discuss
Kolokacji: 2
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.