"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(1) down, up, out, off, back, ...
Kolokacji: 13
(6) along, on, in, at, ahead, ...
Kolokacji: 13
1. put up on = połóż w górę put up on
2. put back in = włóż z powrotem put back in
3. put along with = kłaść wraz z put along with
4. put ahead of = kłaść przed put ahead of
5. put on in = kłaść w put on in
6. put on at = kłaść przy put on at
7. put out on = połóż na zewnątrz put out on
8. put out for = wystawiać dla put out for
9. put up at = oceniony w górę put up at
10. put up in = włóż w górę put up in
11. put down in = włóż w dół put down in
12. put on with = kłaść z put on with
13. put towards = kłaść w kierunku put towards
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.