"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(1) down, up, out, off, back, ...
Kolokacji: 13
1. put up = zatrzymywać się (gdzieś) put up
2. put out = opuszczać port put out
3. put down = połóż put down
4. put into = włóż put into
5. put on = przytyć, przybrać (na wadze) put on
6. put off = budzić wstręt, odstręczać put off
7. put under = podaj narkozę put under
8. put back = zawrócić, brać kurs powrotny put back
9. put upon = źle traktować, wykorzystywać (kogoś) put upon
10. put in = włożyć, wkładać put in
11. put behind = połóż z tyłu put behind
12. put aboard = połóż na pokładzie put aboard
13. put before = połóż wcześniej put before
(6) along, on, in, at, ahead, ...
Kolokacji: 13
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.