"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
2. help put = pomoc położyła help put
4. try putting = spróbuj kłaść try putting
5. keep putting = kontynuuj kładzenie keep putting
6. avoid putting = uniknij kładzenia avoid putting
7. consider putting = zastanów się nad kładzeniem consider putting
8. try to put = spróbuj położyć try to put
9. plan to put = plan położenia plan to put
10. attempt to put = próba położenia attempt to put
11. want to put = chciej położyć want to put
12. decide to put = zdecyduj się położyć decide to put
13. manage to put = daj sobie radę z położeniem manage to put
14. go to put = idź do kłaść go to put
15. intend to put = miej zamiar położyć intend to put
16. need to put = potrzebuj położyć need to put
17. seek to put = staraj się położyć seek to put
18. like to put = lubić położyć like to put
19. begin to put = zacznij kłaść begin to put
20. forced to put = zmuszony do położenia forced to put
21. agree to put = zgódź się położyć agree to put
22. start to put = zacznij kłaść start to put
23. choose to put = postanów położyć choose to put
24. allow to put = pozwól położyć allow to put
25. seem to put = wydawaj się położyć seem to put
26. expected to put = spodziewać się, że położyć expected to put
27. got to put = namówiony by położyć got to put
28. use to put = użyj by położyć use to put
29. ask to put = poproś by położyć ask to put
30. work to put = pracuj by położyć work to put
31. tell to put = każ położyć tell to put
32. help to put = pomóż położyć help to put
33. hope to put = miej nadzieję położyć hope to put
34. take to put = zabierać kłaść take to put
35. forget to put = zapomnij położyć forget to put
36. mean putting = oznaczaj kładzenie mean putting
37. refuse to put = odmów położenia refuse to put
38. stop putting = przestań kłaść stop putting
39. fail to put = nie potraf położyć fail to put
40. continue to put = kontynuuj położenie continue to put
42. involve putting = wymagaj kładzenia involve putting
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.