"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. put together = złóż put together
2. once put = kiedyś połóż once put
3. later put = później połóż later put
4. better put = lepiej połóż better put
5. put ashore = połóż do brzegu put ashore
6. temporarily put = chwilowo połóż temporarily put
7. put about = zakręcać, zawracać put about
8. automatically put = automatycznie połóż automatically put
9. put differently = połóż inaczej put differently
10. generally put = ogólnie połóż generally put
11. nicely put = miło połóż nicely put
12. successfully put = z powodzeniem połóż successfully put
13. somehow put = jakoś połóż somehow put
14. further put = ponadto połóż further put
15. delicately put = delikatnie połóż delicately put
16. crudely put = prosto połóż crudely put
17. repeatedly put = ciągle połóż repeatedly put
18. safely put = bezpiecznie połóż safely put
19. routinely put = rutynowo połóż routinely put
20. alone put = w pojedynkę połóż alone put
21. neatly put = starannie połóż neatly put
22. mistakenly put = błędnie połóż mistakenly put
23. put earlier = połóż wcześniej put earlier
24. normally put = zwykle połóż normally put
25. calmly put = spokojnie połóż calmly put
26. quaintly put = osobliwie kłaść quaintly put
27. largely put = w dużej mierze połóż largely put
28. instinctively put = instynktownie połóż instinctively put
29. twice put = dwa razy połóż twice put
30. put aboard = połóż na pokładzie put aboard
31. memorably put = w sposób zapadający w pamięć kłaść memorably put
32. cleverly put = inteligentnie połóż cleverly put
33. increasingly put = coraz bardziej połóż increasingly put
34. personally put = osobiście połóż personally put
35. tentatively put = wstępnie połóż tentatively put
36. politely put = uprzejmie połóż politely put
37. forcibly put = siłą połóż forcibly put
38. tactfully put = taktownie połóż tactfully put
39. single-handedly put = samodzielnie kłaść single-handedly put
40. hopefully put = przy odrobinie szczęścia połóż hopefully put
(2) forward, forth
Kolokacji: 2
(3) aside, away
Kolokacji: 2
(4) simply, merely
Kolokacji: 2
(6) actually, literally, truly
Kolokacji: 3
(8) finally, eventually
Kolokacji: 2
(9) hard, firmly, resolutely
Kolokacji: 3
(10) well, easily
Kolokacji: 2
(12) carefully, gingerly, close
Kolokacji: 3
(13) right, properly, rightly
Kolokacji: 3
(14) gently, quietly
Kolokacji: 2
(15) suddenly, gradually
Kolokacji: 2
(17) originally, initially
Kolokacji: 2
(20) green, famously, colorfully
Kolokacji: 3
(21) succinctly, briefly
Kolokacji: 2
(22) officially, formally
Kolokacji: 2
(25) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(26) hardly, barely
Kolokacji: 2
(28) reluctantly, hesitantly
Kolokacji: 2
(29) secretly, inside
Kolokacji: 2
(30) fully, poorly
Kolokacji: 2
(31) wisely, diplomatically
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.