KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(1) down, up, out, off, back, ...
Kolokacji: 13
1. put without = połóż na zewnątrz put without
2. put from = kłaść z put from
3. put among = kłaść wśród put among
4. put outside = połóż na zewnątrz put outside
5. put of = kłaść z put of
6. put since = połóż od tej pory put since
7. put below = połóż poniżej put below
8. put toward = kłaść w kierunku put toward
9. put off until = odkładać do czasu gdy put off until
10. put that = połóż to put that
11. put up with = znosić, wytrzymać, tolerować (kogoś lub coś) put up with
12. put off by = odkładać przez put off by
13. put on by = kłaść przez put on by
(6) along, on, in, at, ahead, ...
Kolokacji: 13
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.