"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
3. keep putting = kontynuuj kładzenie keep putting
4. go to put = idź do kłaść go to put
5. begin to put = zacznij kłaść begin to put
6. start to put = zacznij kłaść start to put
7. seem to put = wydawaj się położyć seem to put
8. got to put = namówiony by położyć got to put
9. work to put = pracuj by położyć work to put
10. stop putting = przestań kłaść stop putting
11. fail to put = nie potraf położyć fail to put
12. continue to put = kontynuuj położenie continue to put
14. come to put = przyjdź położyć come to put
15. tend to put = miej skłoności do położenia tend to put
16. go put = przejdź kłaść go put
17. look to put = popatrz by położyć look to put
18. pay being put = zapłać zostanie położonym pay being put
19. put on going = połóż pójście put on going
20. continue putting = kontynuuj kładzenie continue putting
21. promise to put = obietnica położenia promise to put
(6) plan, intend, hope, mean
Kolokacji: 5
(8) want, like, wish
Kolokacji: 5
(10) agree, couple, know
Kolokacji: 3
(11) forget, remember, imagine
Kolokacji: 3
(14) threaten, discuss
Kolokacji: 2
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.