"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(1) down, up, out, off, back, ...
Kolokacji: 13
(6) along, on, in, at, ahead, ...
Kolokacji: 13
1. put down from = kłaść z put down from
2. put down at = oceniony w dół put down at
3. put away from = odkładać na miejsce z put away from
4. put on top of = włożyć na wierzch z put on top of
5. put amongst = kłaść wśród put amongst
6. put off to = odkładać aby put off to
7. put out that = wystaw to put out that
8. put in front of = kłaść z przodu z put in front of
9. put up from = przyjmować z put up from
10. put in with = zawijać z put in with
11. put away in = włóż daleko put away in
12. put following = położone następowanie put following
13. put except = kłaść tyle że put except
14. put down without = połóż na zewnątrz put down without
15. put up through = przyjmij całkowicie put up through
16. put while = kłaść podczas gdy put while
17. put out without = wystaw na zewnątrz put out without
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.