"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
(6) plan, intend, hope, mean
Kolokacji: 5
1. decide to put = zdecyduj się położyć decide to put
2. forced to put = zmuszony do położenia forced to put
3. tell to put = każ położyć tell to put
4. cause to put = powodować położyć cause to put
5. move to put = zabierz się do położenia move to put
6. determined to put = zdecydować się położyć determined to put
7. sent to put down = wysłany by położyć sent to put down
8. put by making = odłóż robienie put by making
9. put into filming = włóż w kręcenie filmu put into filming
10. tell to put up = każ przyjąć tell to put up
11. prompt to put = skłoń by położyć prompt to put
(8) want, like, wish
Kolokacji: 5
(10) agree, couple, know
Kolokacji: 3
(11) forget, remember, imagine
Kolokacji: 3
(14) threaten, discuss
Kolokacji: 2
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.