"put down one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś napój
  1. put czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As though to prove it, he put his drink down on the bar.

    Podobne kolokacje: