"put one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

put one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś napój
  1. put czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She put her drink on the floor and stretched out in the chair.

    Podobne kolokacje: