"put milk" — Słownik kolokacji angielskich

put milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone mleko
  1. put czasownik + milk rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Put milk in a flat dish and add flounder pieces.

    Podobne kolokacje: