"add milk" — Słownik kolokacji angielskich

add milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj mleko
  1. add czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Add milk a little at a time until it is smoothly incorporated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo