KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(1) down, up, out, off, back, ...
Kolokacji: 13
1. put until = kłaść do czasu gdy put until
2. put over = przedstaw put over
3. put beyond = połóż dalej put beyond
4. put against = kłaść przeciwko put against
5. put within = połóż wewnątrz put within
6. put near = połóż blisko put near
7. put past = położona przeszłość put past
8. put by = odłóż put by
9. put about = zakręcać, zawracać put about
10. put during = kłaść podczas put during
11. put with = kłaść z put with
12. put after = połóż potem put after
13. put for = kłaść dla put for
(6) along, on, in, at, ahead, ...
Kolokacji: 13
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.