"put a limit" — Słownik kolokacji angielskich

put a limit kolokacja
Popularniejsza odmiana: put limits
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustanów limit
  1. put czasownik + limit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That certainly put a limit on how long he could wait.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo