"put restrictions" — Słownik kolokacji angielskich

put restrictions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione ograniczenia
  1. put czasownik + restriction rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This put certain restrictions on what one was allowed to hunt, therefore to eat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo