"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(1) down, up, out, off, back, ...
Kolokacji: 13
(6) along, on, in, at, ahead, ...
Kolokacji: 13
1. put down by = kłaść przez put down by
2. put along = połóż wzdłuż put along
3. put in in = zawijać w put in in
4. put together in = włóż razem put together in
5. put throughout = połóż przez cały czas put throughout
6. put together to = przypisywany razem put together to
7. put away for = zamknij put away for
8. put because of = kłaść z powodu put because of
9. put because = kłaść ponieważ put because
10. put on on = kłaść na put on on
11. put together with = kłaść razem z put together with
12. put underneath = położony spód put underneath
13. put together for = złożyć dla put together for
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.