"put stress" — Słownik kolokacji angielskich

put stress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiony stres
  1. put czasownik + stress rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I put stress on my staff by asking them to reach higher.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo