"put focus" — Słownik kolokacji angielskich

put focus kolokacja
Popularniejsza odmiana: put the focus
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiony nacisk
  1. put czasownik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We must put our focus quite clearly on these areas.

    Podobne kolokacje: