"put several emphasis" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: put emphasis
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść kilka nacisk
  1. put czasownik + emphasis rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The author put emphasis on the social effect of his work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo