"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
(1) down, up, out, off, back, ...
Kolokacji: 13
(6) along, on, in, at, ahead, ...
Kolokacji: 13
1. put out to = spraw put out to
2. put down to = przypisywany w dół put down to
3. put up against = przyjmować przeciwko put up against
4. put out in = włóż na zewnątrz put out in
5. put down with = kłaść z put down with
6. put down for = kłaść dla put down for
7. put out with = wystawiać z put out with
8. put due to = kłaść z powodu put due to
9. put up to = przypisywany w górę put up to
10. put alongside = kłaść wzdłuż put alongside
11. put back into = włóż z powrotem put back into
12. put out at = oceniony na zewnątrz put out at
13. put despite = kłaść pomimo put despite
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.