"put up one's money" — Słownik kolokacji angielskich

put up one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: put up the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjmować czyjś pieniądze
  1. put czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of his friends says he'll put up the money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo